System powietrza oddechowego

 • Treść strony ...
 • BAM System powietrza oddechowego

  blt-technik-system-powietrza-oddechowego-1.jpg

  linia.png

  Parker System oddechowy BAM - broszura informacyjna EN
  Parker System oddechowy BAM - podręcznik użytkownika EN


  Niebezpieczne opary, gazy i dymy mogą być uwalniane na różnych etapach w zastosowaniach produkcyjnych. Niezależnie od tego, czy ryzyko dotyczy szkodliwych oparów, cząstek stałych lub zanieczyszczeń z systemu sprężonego powietrza, skuteczna ochrona dróg oddechowych dla użytkownika jest niezbędna. W systemach zasilanych sprężonym powietrzem powietrze z otoczenia jest wciągane do sprężarki, dlatego wszelkie zanieczyszczenia zaciągnięte plus te wprowadzone przez samą sprężarkę, pozostaną obecne, chyba że zostaną usunięte przez system oczyszczający.

  System oddechowy Parker BAM składa się z siedmiu etapów oczyszczania zamontowanych na przenośnej podstawie/ramie i jest przeznaczony do zastosowań związanych z powietrzem oddechowym o dużej wydajności dla większej ilości pracowników.

  Na wlocie separator cyklonowy usuwa wykroploną wodę by następnie bezpośrednio dwa zamontowane filtry koalescencyjne OIL-X zmniejszają zawartość oleju i wody. Czwarty etapem oczyszczania jest osuszacz adsorpcyjny, który redukuje zawartość pary wodnej w sprężonym powietrzu (do ciśnieniowego punktu rosy -40 C) oraz dwutlenku węgla do dozwolonych limitów. Za osuszacze adsorpcyjnym kolejnym etapem oczyszczania jest specjalny filtr z węglem aktywnym, który redukuje opary oleju i zapachy, a następnie filtr katalityczny tlenek węgla do dwutlenku węgla do dopuszczalnych limitów. Końcowy filtr przeciwpyłowy wyłapuje wszystkie zanieczyszczenia z poprzednich etapów oczyszczania przeniesione z materiałów adsorpcyjnych.

  Podstawowe cechy

  • 7 etapów oczyszczania
  • Monitor CO montowany w standardzie
  • Redukcja CO i CO2 poniżej dopuszczalnych prawnie limitów
  • Jakość powietrza certyfikowana przez niezależne podmioty, lepsza niż standard Farmakopei Europejskiej
  • System zarządzania energią montowany w standardzie
  • Modułowa, oszczędzająca miejsce konstrukcja
  • Używaj z dowolnym źródłem sprężonego powietrza


  Należy pamiętać, że ten produkt jest obecnie dostępny tylko w Europie.

  Rozmiar i wybór

  Aby zapewnić spełnienie podanych parametrów czystości powietrza, system powietrza do oddychania musi być odpowiednio dobrany uwzględniając minimalne ciśnienie robocze, maksymalną temperaturę wlotową i maksymalne natężenie przepływu wlotowego przy użyciu odpowiednich współczynników korekcyjnych wskazanych w karcie informacyjnej produktu.

  Aby uzyskać więcej informacji lub szczegółowe omówienie konkretnych wymagań, skontaktuj się z nami.