Membrany azotowe SMARTFluxx

 • Treść strony ...
 • Membrany azotowe SMARTFluxx

  blt-technik-membrany-azotowe-smartfluxx-1.jpg

  linia.png

  SmartFluxx SA604 - broszura informacyjna EN
  SmartFluxx SA708 - broszura informacyjna EN
  SmartFluxx SA1508 - broszura informacyjna EN
  SmartFluxx SA1508SS - broszura informacyjna EN
  SmartFluxx SA15020 - broszura informacyjna EN


  Konstrukcja SmartFluxx optymalizuje uzyskiwanie najwyższej wydajności azotu przy najniższym zużyciu zasilającego sprężonego powietrza, oferując najmniejsze gabarytowo moduły dostępne na rynku. SmartFluxx dostarcza gazowy azot o czystości od 90% do 99,5% równoważnej czystości azotu.

  Moduły membranowe Parker z włóknami „hollow fibre” wytwarzają gazowy azot ze sprężonego powietrza, aby zapewnić opłacalne, niezawodne i bezpieczne rozwiązanie do wytwarzania azotu gazowego bezpośrednio w Państwa zakładzie produkcyjnym. Membrany azotowe Parker wytwarzają więcej azotu na włókno niż jakakolwiek inne membrany dostępne na rynku przy najniższym spadku ciśnienia w module membrany co w praktyce oznacza, że na budowę systemu wytwarzania azotu potrzeba mniej membran. Sprężone powietrze może być generowane przez niskociśnieniową standardową sprężarkę przemysłową co skutkuje oszczędnością energii operacyjnej przy pracy na niższych ciśnieniach. Właściwa czystość wytwarzanego azotu jest dostępna natychmiast, ponieważ nie ma potrzeby podgrzewania membrany w celu otwarcia polimeru i w konsekwencji powoduje to dalsze zmniejszenie zużycia energii a tym samym zmniejszoną emisją CO2.

  SmartFluxx oferuje elastyczne rozwiązania montażowe, które zapewniają niewielką powierzchnię systemu. Bez części serwisowych.