Membrany azotowe HIFluxx

 • Treść strony ...
 • Membrany azotowe HIFluxx

  blt-technik-membrany-azotowe-hifluxx-1.jpg

  linia.png

  Membrane modules for nitrogen and oxygen generator systems - broszura informacyjna EN
  Required filtration for parker membrane modules - broszura informacyjna EN


  Azot jest używany jako czysty, suchy, obojętny gaz głównie do usuwania tlenu z produktów i/lub procesów. Moduły Parkera można wbudować w wytwarzany na zamówienie generator azotu lub zintegrować z procesem (produkcyjnym), aby zapewnić ciągłe źródło azotu na żądanie. Ten gaz azotowy może być stosowany w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle spożywczym, napojów, farmaceutycznym, laboratoryjnym, chemicznym, obróbki cieplnej, elektronice, transporcie, naftowo-gazowym, wydobywczym i morskim.

  Podstawowe cechy:

  • Mniej modułów membranowych potrzebnych na system azotowy
  • Zastosowanie standardowej sprężarki przemysłowej niskiego ciśnienia - Nie jest wymagana sprężarka wysokociśnieniowa do uzyskania wymaganego przepływu azotu
  • Oszczędność energii - Praca przy niskim ciśnieniu wymaga mniej energii
  • Zmniejszona emisja CO2 – do otwarcia struktury membrany polimerowej nie jest wymagany grzejnik, co zmniejsza zużycie energii
  • Wytrzymałe włókno — najbardziej odporne włókno na zanieczyszczenia cząsteczkowe
  • Duża średnica membrany — najmniejszy spadek ciśnienia w module membrany
  • Fabryczne starzenie się membran przed dostawą - Brak spadku wydajności z upływem czasu ze względu na starzenie się włókien
  • Szybki czas rozruchu — wymagana czystość azotu jest wytwarzana natychmiast, bez czasu potrzebnego na podgrzanie
  • Elastyczne układy montażowe — możliwość montażu poziomego lub pionowego
  • Cicha praca — emitowany hałas generowany przez technologię membranową jest wyjątkowo niski
  • Nie wymaga konserwacji - Brak części zamiennych które mogą być serwisowane przez użytkownika
  • Niewielka powierzchnia zajmowana przez system — mniej modułów potrzebnych do wytworzenia wymagań dotyczących azotu a tym samym mniejsza ilość połączeń rurowych i zaworów