Domnick Hunter OVR

 • Treść strony ...
 • Kolumny OIL-X OVR (OVR = Oil Vapor Reduction) zostały zaprojektowane do redukcji oparów oleju sprężonego powietrza oraz uniknięcia problemów występujących przy tradycyjnych zbiornikach na węgiel aktywny wypełnianych luzem. Luźne wypełnienie zbiorników z węglem aktywnym powoduje skrócenie trwałości węgla aktywnego dzięki nieograniczonemu przepływowi powietrza oraz zachodzeniem zjawiska ścierania się materiału adsorbującego. Konsekwencją takiego rozwiązania jest pogorszenie wydajności, ścieranie się materiału adsorbującego i jego pylenie i blokowanie dalszej pracy.

  Kolumny wykonany z wytłaczanego aluminium, Parker OIL-X OVR są mniejsze i lżejsze niż ich odpowiedniki w formie zbiorników stalowych. Kompaktowe wkłady z węglem aktywnym wykorzystują unikalną technikę napełniania, aby zmaksymalizować gęstość upakowania złoża adsorbentu. Zastosowana konstrukcja kolumn OVR zapobiegająca przemieszczaniu się złoża, przekrój kołowy pozwalają na pełnie100% wykorzystanie węgle aktywnego podczas pracy gwarantując utrzymanie wydajności i uniknięcie przemieszczania i pylenia się złoża oraz zapychania się filtrów odpylających. Zastosowanie kartridży na węgiel aktywny pozwala na bezproblemową i szybką wymianę węgla aktywnego.

  Na uzyskanie powietrza bezolejowego może wpływać wiele czynników, takich jak ciśnienie, temperatura, przepływ powietrza, stężenie oleju i wilgotność. Proces wyboru OIL-X OVR uwzględnia wszystkie te czynniki, aby zapewnić stałą jakość powietrza wylotowego przez 12 miesięcy ciągłej pracy.

 • Podstawowe cechy:

  • Przepływ objętościowy od 289 m³/h do 14,656 m³/h
  • Gwarantowana klasa jakości powietrza 0
  • Do użytku ze sprężarkami smarowanymi olejem i bezolejowymi
  • Dostarczana jakość powietrza jest zgodna z ISO 8573-1, klasa 0 lub ISO 8573-1, klasa 1 dla całkowitej zawartości oleju
  • Separacja mgły olejowej w zależności od zastosowania lub fabryki
  • Zgodny z FDA Title 21 i zwolniony z rozporządzenia WE 1935
  • Unikalny proces napełniania adsorbentu metodą „burzy śnieżniej” zapewniający regularne napełnienie kolumny węglem aktywnym
  • Budowa modułowa
  • Łatwa, bezproblemowa konserwacja i wymiana węgla aktywnego
  • Zawartość oleju resztkowego < 0,003 mg/m 3 (węgiel aktywny w 20 °C i 7 bar g)
  • Robocze ciśnienie różnicowe 350 mbar