Bezsprężarkowe suche chłodnie wentylatorowe

  • Treść strony ...
  • Bezsprężarkowe suche chłodnie wentylatorowe

  • Bezsprężarkowe suche chłodnie wentylatorowe wody o mocy chłodniczej do 820 kW dla znormalizowanych warunków roboczych wykonywane w konfiguracji poziomej, pionowej lub „V” wyposażone w sterowniki utrzymujące stałą temperaturę wody są idealnym rozwiązaniem, gdy jest potrzebna woda o temperaturze wyższej niż temperatura otoczenia.

    Połączenie chłodni wentylatorowej z agregatem sprężarkowymi wody lodowej w jednym obiegu wody umożliwia wykorzystanie niskiej temperatury otoczenia (zimą) do schłodzenia wody bez potrzeby wykorzystywania lub tylko z częściowym wykorzystaniem agregatu sprężarkowego. Takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie kolosalnych oszczędności w naszej strefie klimatycznej.

    W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt – nasz personel fachowo pomoże w doborze chłodni.